hibaby

Historia

HöyryÄssä on Harri Sandströmin vuonna 2006 perustama höyrytykseen, suurtehoimurointiin, energia- ja teollisuuskattiloiden nuohouksiin sekä korkeapainepesuihin erikoistunut porvoolainen perheyritys, jonka toiminnassa on mukana kaksi sukupolvea. HöyryÄssän kotipaikka ja varikko on perustamisestaan lähtien sijainnut Porvoossa, mutta siirrettävällä kalustolla pystytään palvelemaan asiakkaita ympäri Suomen.

Höyrymyynnistä alkanut toiminta on laajentunut vuosien mittaan muihin teollisuutta ja rakennuksia palveleviin toimintoihin, mutta höyrymyynti on edelleen tärkeä osa yrityksen toimintaa. HöyryÄssä on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla tarjoten erinomaisen laadukasta ja täsmällistä palvelua.

TOIMINTA

HöyryÄssä on erikoistunut työskentelemään höyryn kanssa mitä monipuolisemmilla tavoilla. Toimitamme höyryä paikan päälle rakennuskohteisiin ja teollisuuden laitoksiin, sulatamme jäät ja nuohoamme kattilat. Käytämme myös korkeapainepesua ja suurtehoimurointia.

Pidämme huolen, että käytössämme on aina markkinoiden tehokkaimmat ja monipuolisimmat siirrettävät kalustot. Esimerkiksi uusimmassa suurtehoimurissame Keoxissa ilmamäärä on jopa 9000 m3/h.

Olemme asiakkaiden tavoitettavissa 24/7 ja olemme valmiina toimittamaan höyryä, imuroimaan, puhaltamaan, nuohoamaan ja pesemään nopeallakin aikataululla.